Avgiftseksplosjon i Vesterålen

De kommunale avgiftene i Vesterålen har eksplodert de siste årene.

Feiing koster ikke så mye, men i prosent er variasjonen stor i Vesterålen. 

Pluss

Det viser en gjennomgang av ferske Kostra-tall fra SSB. Kostra er forkortelsen for Kommune-Stat-Rapportering. Tallene viser frisk vekst for flere avgifter.