– Gravene har aldri vært undersøkt

Før Gulstadøya på Melbu kan gjøres om til nærings- og boligområde for stedets lokalt utvikling, skal fylkeskommunens arkeolog undersøke området.

Gulstadøya brukes i dag som friluftsområde. Ifølge planene for øya skal det bygges boliger og etableres næringsliv. Rapporter fra arkeologiske undersøkelser denne sommeren vil fortelle noe om mulighetene og eventuelle begrensninger. Bildet viser ingen kjente kulturminner.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Pluss

Arkeolog Stine G. Melsæther viser til at Nordland fylkeskommune har et overordnet ansvar for kulturminner i fylket, og kan fortelle VOL at det blant annet finnes flere gravfelt fra jernalderen på Gulstadøya.