Søker om gammel standard i nytt skolebygg

Arkitekten bak nye Stokmarknes skole, U2 Arkitekter AS, søker før bygget står helt ferdig om dispensasjon fra byggekravene.

Aulaen i nye Stokmarkens skole,. februar 2020.  Foto: Per Eivind Knudsen

Pluss

Det er i en søknad om endring av gitt tillatelse, etter plan- og bygningsloven, at arkitektene søker om dispensasjon fra krav om etterklangstid og akustikk i kantine / amfi ved skolen.