Sentrumsregulering på Myre må utredes mer

Øksnes kommunestyre ber administrasjonen utrede reguleringsplan for sentrum 5.1, som blant annet omfatter områdene som blir berørt av ny veiløsning i retning Vornes, mer grundig. Konsekvensene ved reguleringsplanene skal også belyses.

Torstein Reinholdtsens vei på Myre er sentral når sentrum skal reguleres.  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Det har vært sagt og skrevet mye om den nye veiløsningen i retning Vornes forbi Myre sentrum. I dag går veien gjennom Halvard Rasmussens vei, en smal og dårlig vedlikeholdt vei der en rekke barn og unge daglig ferdes.