106 laks tatt i Åelva

Det er tatt 106 laks i Åelva etter at fisket åpnet 15. juni. Den største veide 4 kilo. Det viser rapportene på nettsiden inatur.no.

106: Tom Stenvoll fikk laks da Åelva åpnet 15. juni. Til nå er det tatt 106 laks i elva og 255 totalt i Roksdalsvassdraget.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Fisket i vannene i Roksdalsvassdraget åpnet 1. juni, mens fisket i elvene og da særlig Åelva åpnet 15. juni, en åpning du kunne følge live på VOL.