Fjøsbrannen på Åndstad: Fikk flere pålegg om utbedring fra kommunen

Eieren av fjøsen som brant i Øvre Åndstadveien i går, har tidligere fått flere pålegg om sikring og istandsetting av bygget fra Sortland kommune.

Fra brannen i låvebygningen i går, 23. juni.  Foto: Rune Kr. Ellingsen

Pluss

Senest 5. mai i år måtte brannvesenet rykke ut og sikre tak og bygningsdeler som hadde blitt tatt av den sterke vinden, og utgjorde en fare for omgivelsene. Brannen i går, der den forfalne fjøsbygningen brant ned til grunnen, er nå under rutinemessig politietterforskning.