Hugo Larsen (75) fikk medalje for lang og tro tjeneste

Han var i sin tid initiativtaker til romteknologilinja, som nasjonalt av mange regnes som den mest vellykkede yrkesfaglige tekniske landslinjen. Ikke minst takket være ham selv, som aldri har sluttet å utvikle tilbudet for å gi elevene spennende utfordringer i inn- og utland.

interessant: Hugo Larsen sier at de alltid har forsøkt å involvere elevene i ny teknolog og prosjektmuligheter. – Det er fint å lykkes med å få elevene til å tro på seg selv og få til saker de ikke trodde de kunne klare, sier Larsen. Fredag ble romteknologilinjas far takket av etter 40 år ved skolen. alle foto: mette-helene berger amundsen 

Pluss

Rektor Ellen Ingebrigtsen ved Andøy videregående skole (AVS) sparte ikke på superlativene, da hun takket av romteknologilærer Hugo Larsen (75) med Norges Vels æresmedalje for lang og tro tjeneste. Fredag sluttet han fordi regelverket ikke åpner for å stå lenger enn til 75 år.