Folkemøte om miljøkaia skaper optimisme:

Gigantprosjektet miljøkaia kan bli framtidas Hadsel

Dersom prosjektet blir som det håpes, kan det bety flere etableringer og potensielle arbeidsplasser og tilflytting til Hadsel kommune. – Det kan ligge på flere hundre arbeidsplasser, sa Siv Dagny Aasvik i Egga Utvikling.

Viktig for Nordlaks: Inge Berg, utviklingsdirektør på Nordlaks ønsket ikke å si noe om hvor mange potensielle arbeidsplasser en miljøkai vil bety for Nordlaks. Han poengterer derimot at det er viktig for kommunen å ikke være så oppdrettsavhengig som de er i dag, noe miljøkaia kan bety i form av flere nyetableringer.  Foto: Per Eivind Knudsen

Pluss

Siv Dagny Aasvik, fra Egga utvikling, startet med å informere om hvor viktig miljøkai og tømmerkai-prosjektet var for kommunen. Hun viste til at det i løpet av prosessen med å utarbeide planen, var gjort intervjuer med aktørene, hvor det skal ha kommet frem at miljøkaia først og fremst vil bety at Stokmarknes sentrum blir kvitt container- og tungtrafikk i sentrum.