Frøyslie åpen for å endre på planene for å ivareta Elvekroken som badeplass, men også å ta saken til retten

Rune Frøyslie åpnet under lørdagens folkemøte ved badeplassen Elvekroken i Sigerfjord både for å endre planene for hytta si for å bevare badeplassen, samtidig som han åpnet for å stå på planene og ta saken til retten.

Rune Frøysie talte til de rundt 30 fremmøtte.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Pluss