Avklaringer rundt Halvard Rasmussens vei på Myre

For å unngå uklarheter har administrasjonen i Øksnes kommune behov for å drøfte tolkningen av kommunestyrets vedtak rundt trafikksikring av Halvard Rasmussens vei på Myre.

Kart over Myre sentrum.  Foto: Arkivfoto

Pluss

Øksnes kommunestyre har fattet følgende vedtak: