Grønt lys for mer laks i merd

Cermaq Norway får øke mengden laks i merden ved Gisløy i Øksnes kommune.

Illustrasjonsbilde oppdrett. 

Pluss

Cermaq søkte helt tilbake til februar i fjor om biomasseendring på lokaliteten Gisløy S fra 2 340 tonn til 3 900 tonn laks. I svar fra Nordland fylkeskommune påpekes det at saken har dratt ut i tid på grunn av innhenting av supplerende opplysninger underveis i saksbehandlingen.