Klemulykke mulig årsak til dødsfallet om bord på «Leander»

Statens Havarikommisjon skriver at det var under bruk av en kran en person ble klemt, og omkom om bord på kystfiskebåten.

Kystfartøyet Leander II, tidligere Bernt Oskar, tilhørende Øksnes Kystfiske.   Foto: Linn-Cecilie Rønneberg

Pluss

Det er Fiskeribladet (betalingsmur) som gjengir dette.