Øksnes - juni

Pluss

Andel av Gnr 27, bnr 27 er overdratt for kr 100.000 fra Bent Gerhard Jakobsen og Marit K Furfjord Jakobsen til Hilde Annie Jakobsen, Lennart Samuelsson og Randi Jakobsen (04.06.2020)


Gnr 81, bnr 34 er solgt for kr 1.320.000 fra Julie H Hansen Holm til Elly Sissel Hilma Rødsand og Jann-Viggo Egil Rødsand (05.06.2020)


Tverrbakken 17 (Gnr 65, bnr 729) er solgt for kr 2.000.000 fra Øksnes Utleie As til John Eirik Frantzen og Lena Andersen Frantzen (09.06.2020)


Innfartsveien 199 (Gnr 63, bnr 9) er overdratt fra Arle Peder Storvik til Fred Arne Storvik (10.06.2020)


Haaheimveien 2 (Gnr 63, bnr 41) er solgt for kr 2.220.000 fra Arild Martin Berg til Brigita Miliute og Vebjørn Stormoen Larsen (11.06.2020)
Gnr 62, bnr 248, seksjon 2 er solgt for kr 2.290.000 fra Øksnes Boligstiftelse til Vigilija Solvang (11.06.2020)


Gnr 73, bnr 15 er solgt for kr 1.050.000 fra André Bergesen, Ann Karin Bergesen, Line Bergesen og Ronny Fredriksen til Line Magnussen (12.06.2020)


Gnr 73, bnr 15 er overdratt fra Bjørn Arild Bergesen til André Bergesen, Ann Karin Bergesen, Line Bergesen og Ronny Fredriksen (12.06.2020)


Sortlandsveien 1187 (Gnr 58, bnr 68, fnr 1) er overdratt til John Arne Bjørnerøy (16.06.2020)


Gnr 78, bnr 18 er solgt for kr 5.100.000 fra Ingvild Beate Lereim Lind og Raymond Lind til Ida Mari Kristoffersen og Ruijter Peter De (19.06.2020)


Andel av Gnr 44, bnr 1 er solgt for kr 20.000 fra Marvin Olsen til Stig Arne Johnsen (24.06.2020)


Gnr 66, bnr 55 er solgt for kr 550.000 fra Lisa Kristin Nordheim til Per Ivar Andersen (30.06.2020)