Bø - juni

Pluss

Veggemoveien 64 (Gnr 35, bnr 19) er solgt for kr 180.000 fra Swelit Construction As til Simon Oliver Olavus (05.06.2020)
Andel av Bøveien 115 (Gnr 12, bnr 8) er overdratt fra Eivind I H Pettersen til Aslaug Pettersen (08.06.2020)