Går snart i gang med å utbedre Frøskelandsfjellet

Det er bevilget 50 millioner til å ruste opp veien over Frøskelandsfjellet, samt 120 millioner til veien videre inn til Myre. Arbeidet med fjellet går snart i gang.

Arkivbilde av asfalteringsarbeid over Frøskelandsfjellet.  Foto: Silje Helene Nilsen

Pluss

De 50 millionene som er bevilget er øremerket til selve fjellstrekket, mens det er bevilget ytterligere 120 millioner kroner til veien videre fra foten av fjellet og inn til Myre.