Går snart i gang med å utbedre Frøskelandsfjellet

Det er bevilget 50 millioner til å ruste opp veien over Frøskelandsfjellet, samt 120 millioner til veien videre inn til Myre. Arbeidet med fjellet går snart i gang.

Arkivbilde av asfalteringsarbeid over Frøskelandsfjellet.  Foto: Silje Helene Nilsen

Pluss

De 50 millionene som er bevilget er øremerket til selve fjellstrekket, mens det er bevilget ytterligere 120 millioner kroner til veien videre fra foten av fjellet og inn til Myre.

Nå opplyser prosjektleder Trond Dalhaug i Nordland fylkeskommune at prosjektet er i rute og det foreligger ingen endringer fra opprinnelig plan.

- Status i dag er at prosjektet går som planlagt. Det er gjort en tildeling til entreprenør, og vi skal skrive kontrakt i neste uke når karensperioden er over, opplyser Dalhaug til VOL.

Han sier videre at oppstart på Frøskelandsfjellet er planlagt til august/september.

Samferdselsråden på fylket var på besøk i Øksnes i mai i fjor, og overraskelsen var da stor da han hadde med seg en sjekk på 120 millioner kroner til å utbedre resten av veien inn til Myre.

Samferdselsråden var da klar på at det er en enorm verdiskapning som skjer i fiskerikommunen Øksnes, og at han har lyttet til de mange delegasjonene og henvendelsene fra kommunen over flere år som har jobbet for nettopp å få utbedret veien.

– Det handler om å bedre lønnsomheten i de viktige kystnæringene, der tidsaspektet er avgjørende når fersk fisk skal ut i markedene. Ved å fjerne flaskehalser og foreta en generell utbedring av veien, håper jeg at næringene står bedre rustet til å møte framtidas utfordringer, fastslo han.

Det er i dag ikke avgjort hvordan de 120 millionene konkret skal benyttes, eller til hvilke flaskehalser de vil gå. Nordland fylkeskommune ser på disse to bevilgningene som to ulike prosjekter.