Johnsen & CO sitt konsernresultat stupte, men eierne er fornøyde

Fra 2018 til 2019 stupte resultatet til konsernet Johnsen & CO AS med nesten hundre prosent. Det bekymrer ikke daglig leder Jan-Eirik Johnsen.

Jan-Eirik Johnsen.  Foto: Arkiv

Pluss

– Vi er veldig fornøyde, sier han.

Økning ved nesten alle butikker

Konsernet Johnsen & CO AS består av datterselskap med Elkjøp-butikker på Stokmarknes, Sortland, i Hammerfest, på Fauske og i Kirkenes, samt eiendomsselskapet Ranværingskvartalet AS. I 2019 omsatte konsernet for 247,7 millioner kroner, som var en reduksjon på 14 prosent fra 2018. Alle datterselskapene hadde en økning eller en stabil omsetning fra 2018 til 2019. Det samme gjelder årsresultatet, ser man bort fra Elkjøp Kirkenes AS, som gikk fra et årsresultat i 2018 på -627.869 kroner til -643.397 kroner i 2019.

– Vi har slitt litt der oppe, men vi ser bedring, sier Johnsen til VOL.

Tall i 1.000Omsetning 2019Omsetning 2018Årsresultat 2019Årsresultat 2019
Elkjøp Vesterålen AS106.899100.8182.5782.658
Elkjøp Hammerfest AS65.83763.7543.3073.547
Ranværingskvartalet AS88889043715
Elkjøp Fauske AS39.54834.7591.155-466
Elkjøp Kirkenes AS38.86838.312-643-627

– Resultat av salg

Konsernets driftsresultat ble betydelig redusert i fjor, med et resultat på -726.176 kroner i fjor mot et positivt resultat på 59,4 millioner i 2018. Dette ga også utslag på det ordinære resultatet før skatt, som i 2019 kom på -253.247, mot 58,3 millioner kroner året før. Dette utgjør en endring i negativ retning på i overkant av 100 prosent.

Årsresultatet kom i fjor på 18.545 kroner, som er en reduksjon på 99,97 prosent fra 2018, da det var på 59,6 millioner kroner. Totalbalansen endte på 119,3 millioner kroner i 2019, som er en nedgang på 16,9 millioner kroner fra 2018.

Johnsen sier til VOL at det negative driftsresultatet og det sterkt reduserte resultatet var forventet.

– Årsaken til nedgangen har å gjøre med etablering av Handelsparken, salget av Johnsen Eiendom AS og oppgjøret av det. Vi la til rette for videre utvikling og var klar over hvordan 2019 ville bli, sier han.

Som VOL omtalte i november 2018, gikk det internasjonale selskapet Clarkson Platou inn som majoritetseier i Handelsparken Sortland. Det er dette Johnsen viser til som årsak til at konsernets resultat ble redusert fra 2018 til 2019.

Konsernet Johnsen & CO AS sitt resultatregnskap for 2019 og 2018:

Tall i 1.00020192018
Omsetning247.770288.896
Driftsres.-72659.430
Ord. res. f. skatt-253.24758.397
Årsresultat1859.695