Samskap ga penger til tre prosjekter

Onsdag morgen var arbeidsutvalget i Samskap samlet for å fatte vedtak i tre saker.

Samskap: Arbeidsutvalget i Samskap består av styreleder Jonni Solsvik, nestleder Odd Roger Enoksen og styremedlemmene Knut Nordmo og Trude Olsen. Sistnevnte var ikke til stede på onsdagens møte. Foto: Tony Gulla Sivertsen 

Pluss

Den første saken på sakslista var en søknad fra enkeltpersonforetaket John-Petter Karlsen, som ble innvilget et tilskudd på 70.000 kroner til forprosjektet «Generasjonsskifte Nyborg Gard». Tilskuddet utgjør 50 prosent av godkjente kostnader i forprosjektet på 140.000 kroner.