Andenes vel vil etablere kyststi

– Ønsket vårt er at flest mulig skal bruke naturen. Det sier Gunnar Michaelsen i Andenes Vel, som nå jobber for å få etablert en kyststi med to ulike traseer mellom fyret og Toften på Andenes.

Kyststi: Gunnar Michalsen i Andenes Vel jobber nå for å realisere en kyststi mellom Andenes fyr og Toften. Bildet er tatt på Prestholmen, som Andenes vel håper de får tillatelse til å gjøre mer tilgjengelig. – Vi ønsker å etablere en steinklopp og en liten bru for å gjøre området tilgjengelig også ved høyvann, sier Michaelsen. Foto: Mette-Helene Berger Amundsen 

Kanskje kan stien være delvis ferdig i 2021

Gunnar Michaelsen, Andenes Vel
Pluss

Andenes Vel har diskutert mulighetene for å etablere en kyststi i et par år, og i fjor høst begynte de å jobbe aktivt med planene. I januar i år søkte de Samskap, og fikk 30.000 kroner til et forprosjekt, der hovedintensjonen er å kartlegge hva de kan og ikke kan gjøre av tiltak.