Kommunebarometeret: Sortland på topp. Sjekk resten av vesterålskommunene

Hvert år lanserer Kommunal Rapport Kommunebarometeret, som «tar temperaturen» på alle kommunene i landet. Sjekk hvordan vesterålskommunene i år kommer ut.
Pluss

Per 1.1.2020 var det 356 kommuner i Norge. Kommunebarometeret er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres kommunene etter 151 utvalgte nøkkeltall. Nøkkeltallene er hentet fra offentlig tilgjengelige statistikkbanker, blant annet SSB, og fordeles på 12 ulike sektorer.