Naturvernforbundet mener vedtak i Elvekroken er ugyldig og ber om at det endres

Naturvernforbundet i Nordland mener at Sortland kommunes vedtak om å gi dispensasjon til oppføring av ny hytte i Elvekroken i Kjerringnessdalen utenfor Sortland, er gjort på feil grunnlag. Nå ber de om at vedtaket omgjøres.

Elvekroken i Kjerringnesdalen utenfor Sortland.   Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Pluss

Det fremkommer i et brev Naturvernforbundet i Nordland har sendt til Sortland kommune.