Kommuneleger er uenige med SP-Vedum. Mener nasjonale korona- tiltak er nødvendig

I går gikk Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet, inn for å lempe på koronarestriksjonene i områder med lite smitte. Kommunelegene i Hadsel og Øksnes mener det er uforsvarlig.

Ellen B. Pedersen, kommuneoverlege i Øksnes, mener det er viktig at korona-restriksjonene gjelder for hele landet.  

Pluss

– Vi vet hvor smittefaren er størst. Det er når forsamlingene er store, og det kan vi ikke se bort fra selv om vi er i en relativt koronafri region, sier kommunelege Ellen B. Pedersen i Øksnes.