Flere alvorlige saker opp i tingretten

Til høsten skal nærmere 20 straffesaker behandles i Vesterålen tingrett. Flere av dem gjelder påstander om alvorlige forbrytelser som vold og overgrep.
Pluss

I andre halvår 2020 skal Vesterålen tingrett behandle om lag 40 saker. Flere saker kan komme til fram mot nyttår. Foreløpig er det berammet noe i underkant at 20 straffesaker, der flere av dem er alvorlige tiltaler. De øvrige sakene er blant annet sivilrettslige tvister.