Flyttet stor Lødingen-båt til Bærum for å berge panterett

En eldre instruks fra Nærings- og fiskeridepartementet har ført til at en av Ytterstad-rederiets ringnotbåter er blitt registrert i Bærum.

"Rødholmen" og "M. Ytterstad" til kai i Lødingen. "Rødholmen" med sitt nye nummer.  Foto: Fiskeribladet/Jon Eirik Olsen

Pluss

– Dette er en flytting av ringnotbåten for å tilpasse oss det norske regelverket. I korte trekk foreligger det en eldre instruks fra departementet som i stor grad forringer mulighetene og videre pantet om selskapet registreres i nord.