Snart blir det nytt sauegjerde på Melbu

Lokale bønder og eier av utmarka har blitt enige om avtale for å sette opp et nytt sauegjerde til 50.000 kroner.

Noen steder har gjerdet kollapset, blant annet som følge av snømåking om vinteren.   Foto: Håkon Benjaminsen

Pluss

– Dette har vært et problem for både befolkningen som bor i nærheten av gjerdene og for de som eier dyrene. Vi vil ikke at dyrene skal skite utover gårdsplassene til folk og ødelegge hager, sier Tom Lund, som organiserer arbeidet med det nye gjerdet.