Fastleger i Risøyhamn mener kutt strider med avtale fra 2005. Rådmannen er ikke enig

Fastlegene i Risøyhamn mener kommunestyrevedtaket fra 2019 om å kutte en halv hjelpepersonell-stilling ved kontoret, strider mot en avtale fra 2005. Rådmann Kirsten Lehne Pedersen mener derimot at avtalen fra 2005 ble erstattet med en ny avtale i 2012.

Fastlege Yngvar Vestjord mener at kommunens kutt i hjelpepersonell ved kontoret i Risøyhamn er uforsvarlig.  

Pluss

– Hvis de kutter ut en halv stilling kan vi ikke lenger holde åpent alle dager. Skal de ressursene som blir igjen smøres utover uka, betyr det at halvparten av dagene har vi bare en person tilgjengelig som hjelpepersonell. Da har vi ingen oversikt over når på dagen pasientene som trenger øyeblikkelig hjelp kommer, sier Yngvar Vestjord, fastlege ved Risøyhamn Legekontor.