Omsetningssvikt for Øksnes Vekst

Øksnes Vekst opplevde i 2019 et svakt regnskapsresultat og bokførte et negativt resultat på 781.000 kroner.

Øksnes Vekst sitt aktivitetssenter på Myre.  Foto: Øksnes Veksts hjemmeside

Pluss

Vekstbedriften Øksnes Vekst AS, tidligere Øksnes Asvo, er ett hundre prosent eid av Øksnes kommune og tilbyr tilrettelagt arbeid til personer med spesielle behov, samt drift av bruktbutikk og butikk med utsalg av ulike varer.