Blodrøde tall for Viking Øksnes

Fjorårets regnskap viser at Viking Øksnes noterte seg med nesten seks millioner kroner i minus.

Daglig leder Sondre Mortensen i Viking Øksnes sin fabrikk, der de kan slakte både laks og hvit fisk (arkivbilde).  Foto: Tommy Hansen

Pluss

Vol skrev i mars i fjor at det var en historisk dag for slakteriet Viking Øksnes AS, da de for aller første gang tok imot en leveranse av torsk. Slakteriet satset nå for fullt på kombinasjonsdrift av både laks og hvitfisk – i ett og samme anlegg.

– Ja, det føles veldig godt å endelig være i gang med produksjon av torsk. Etter ombyggingen av fabrikken for å legge til rette for produksjon av både hvit og rød fisk, har vi hatt en del oppstartsproblemer. Men det er vel bare slik det skal være når maskiner og annet utstyr skal samkjøres og fungere optimalt. Dette er nybrottsarbeid innen fiskerinæringa, så det er klart vi både er stolt og lettet over endelig å være skikkelig i gang, uttalte Frode Steffensen i Viking Øksnes til Vol i mars 2019.

Inntektssvikt

Av fjorårets regnskap ser vi at inntektene til selskapet falt drastisk, fra over 37 millioner i omsetning i 2018 til nesten 27 millioner i fjor. Dette gav et driftsresultat på – 4,7 millioner og et resultat før skattekostnad på nesten seks millioner i minus.

Viking Øksnes reduserte samtidig sin egenkapital i løpet av fjoråret og står nå bokført med egenkapital på 14 588 916 kroner. Gjeldspostene i selskapet beløpte seg ved årets slutt til like over 28 millioner kroner.

(tall i 1000)

2019

2018

Inntekter

26 913

37 293

Kostnader

31 612

36 332

Driftsres.

-4 751

868

Res. før skatt

-5 937

165

Selskapet har tre eiere; Hofseth International AS med eierandel 37,5 prosent, Viking Group AS med samme eierandel og Reinholdtsen Holding AS med 25 prosent eierandel.

Det har ikke lyktes VOL å komme i kontakt med daglig leder for en kommentar til fjorårets regnskap.