Pilot og potetbonde på Haug satser stort med 33 mål

For første gang er det i Vesterålen dyrket potet under fiberduk. Dag Arvid Kristiansen kombinerer livet i skyene som pilot, med en jordnær syssel.  

Dag Arvid Kristiansen satser med 33 mål tidligpoteter på Haug. Potetene er dyrket under duk, noe som gir svært tidlig avling. Til høyre Ingrid Myrbostad i Nordnorsk landbruksrådgivning.   Foto: Tone M. Sørensen

Pluss

Siden slutten av mai har det vokst i åkrene og tidligpoteter som skal leveres til grossist.