Fiskeribladet kritisk til manglende konsekvensutredning av Havfarmen

“Det er en bakvendt måte å starte et prosjekt på ved å gjøre konsekvensutredningen til slutt” skriver Fiskeribladet på lederplass 11. juli.
Pluss

De stiller seg dermed bak Nordland Fylkes Fiskarlag som har rettet kritikk mot den nye havfarmen, Jostein Albert, blant annet på grunn av manglende konsekvensutredninger.