SMV Hydraulic vil bygge boliger oppå industribygget på Børøya

SMV Hydraulic AS ønsker å bygge 100 unike leiligheter på tre av selskapets tomter på Børøya. Noen av disse leilighetene ønsker de å bygge oppå dagens industribygning.

Illustrasjon av området sett fra havet.   Foto: Skjermbilde fra saksdokumenter

Pluss

– Hvis alt går etter planen vil planene være godkjent til neste år, og da vil byggestart bli våren 2022, sier Thor Jegard, styreleder i selskapet og majoritetseier i SMV Hydraulics morselskap, Kolberg Caspary Lautom AS, til VOL.