Nordland mangler 600 sykepleiere, og i framtiden blir det langt verre

I 2035 vil Norge mangle 28.000 sykepleiere hvis ikke noe blir gjort i tide, ifølge beregninger fra Statistisk Sentralbyrå.

Sortland har gjort flere tiltak for å friste flere til å søke sykepleierjobber i kommunen. De har gitt god effekt, sier Sture Jacobsen, kommunalsjef for helse og omsorg i Sortland kommune.  Foto: Marius Birkeland

Pluss

Derfor gjør kommunene seg lekre ved å tilby ekstra lønn til sykepleiere.

– Vi har vedtatt at de som begynner får et rekrutteringstillegg på 25.000 kroner, i tillegg til den ordinære lønna. Dessuten kan studenter til yrkesgrupper det er vanskelig å rekruttere, søke om et stipend på opp til 25.000 i semesteret og 150.000 kroner totalt. Forutsetningen er at de jobber her i minst to år når de er ferdig utdannet, sier Fred Hanssen, konstituert pleie- og omsorgsleder i Bø Kommune.

Han konstaterer at hvis utviklingen fortsetter som nå, vil situasjonen bli langt mer alvorlig i framtiden. Mange sykepleiere og helsefagarbeidere går snart av med pensjon, samtidig som behovet øker fordi andelen eldre i befolkningen øker.

I dag mangler Bø en avdelingssykepleier til hjemmesykepleien og en sykepleier til nattevakt. Hjemmesykepleien mangler også en stilling i 75 prosent.

Hanssen har erfart at folk uten lokal tilknytning ofte slutter i jobben etter kort tid. Derfor mener han det er veldig viktig å få unge i kommunen til å utdanne seg innen helsefag.

Øksnes mangler 5-6 sykepleiere

Øksnes mangler flere sykepleiere i dag.

– Utfordringen er at mange kommuner har forskjellige stimuleringsordninger. Det har ikke vi. Studenter får 30.000 i året mens de studerer hvis de binder seg til å jobbe her etter fullført utdanning, men vi har ingen ordning for de som er ferdig utdannet, sier Elin Janne Wilsgård, kommunalsjef for helse og omsorg i Øksnes.

Nå har hovedutvalget i kommunen gitt kommunehelsetjenesten i oppdrag å vurdere hva slags liknende ordninger som kan være aktuelle i Øksnes, som ifølge Janne Wilsgård mangler 5-6 sykepleiere i dag.

Wilsgård opplever, som Fred Hansen, at det er vanskelig å rekruttere til små deltidsstillinger.

– Vi jobber for å kutte desimalstillingene, men det fordrer at våre ansatte tar flere helgevakter. Fra neste år skal de som jobber flere helger, få bedre betalt, sier hun.

Sortland: – Situasjonen er veldig grei

Sortland avsluttet en rekke ordninger kommunen hadde i 2018 og 2019, etter at de hadde gitt ønsket effekt.

– Nå er situasjonen veldig grei, sier Sture Jacobsen, kommunalsjef for helse og omsorg.

– Vi har brukt lønn og tilskudd som virkemiddel. Når prøveperioden gikk ut fikk de nyansatte et kontanttilskudd på 60.000 mot at de bandt seg for to år. Samlet fungerte tiltakene godt. De gjelder ikke lenger, men hadde ringvirkninger.

I tillegg ble lønna økt til samme nivå som på sykehus. Selv om rekrutteringsprosjektet er avsluttet, mener Jacobsen at lønna ikke ligger langt under dette sykehus-nivå for de som blir ansatt nå.

Kommunen har fremdeles en støtteordning for studenter, for å rekruttere personer med lokal tilknytning til helsevesenet.

Selv om situasjonen er grei nå, mener Jacobsen at situasjonen er svært usikker på lengre sikt.

– Sykepleierforbundet sier at det utdannes 3.000 sykepleier hvert år i Norge, mens 5.000 går ut av yrket. Samtidig vil behovet for helsepersonell vokse på grunn av de demografiske endringene vi står overfor. Vi må også ha en større andel med spesialistutdanning fordi behandlingene blir mer avanserte, påpeker han.

100.000 til nye sykepleiere i Hadsel

I Hadsel kan sykepleiere får veldig mye penger. Marion Celius, helse- og omsorgssjef i Hadsel kommune, sier det er vanskeligere å rekruttere nye sykepleiere enn for få år siden.

– Det tror jeg de fleste kommuner og sykehus merker. Det er litt opp og ned hvor mange søkere vi får, men når vi lyser ut fulle stillinger får vi flere søkere enn når vi lyser ut deltidsstillinger. I vår hadde vi ute et par 75-prosentstillinger, men de måtte vi lyse ut på nytt i hundre prosent, sier hun.

I Hadsel får nye sykepleiere 100.000 av kommunen som et engangs tilskudd, hvis de binder seg til å jobbe minst to år.

– Vi har også mulighet for rekrutteringsstilling og stipend for sykepleierstudenter, sier Celius.

Andøy: Flere stillinger

Andøy har for tiden 5,6 ledige sykepleierstillinger. Det gjelder en 60 prosentstilling ved Kiljordheimen, en 100 prosentstilling ved omsorgsboligene ved Andenes helsesenter, to stillinger ved ABBS, et vikariat i 100 prosent ved Hjemmesykepleien Sør og en 100 prosent stilling ved Kristinabakken.

Trenger flere praksisplasser

Trine Holmvåg jobber for å rekruttere flere sykepleiere til Nord-Norge gjennom prosjektet Sykepleier i Nord. Hun sier at problemet er det samme over hele landet, men at situasjonen er mer alvorlig i Nord-Norge.

– I dag mangler det 600 sykepleiere i Nordland, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Det er sykepleiermangel over hele landet, og det har vi sett konsekvensen av med koronasituasjonen og nedstengningen av Norge. Helsevesenet må ofte hente inn vikarer fra andre land for å fylle opp sommerturnus, sier Holmvåg.

Hun sier at dersom utviklingen fortsetter som nå kommer Norge til å mangle 28.000 sykepleiere om 15 år, ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB). Det finnes ikke noen beregning for Nordland eller Vesterålen spesifikt, sier hun, men ifølge henne er situasjonen verre her enn i landet for øvrig.

Holmvåg mener at vi hvis vi skal få til å utdanne flere sykepleiere trengs flere praksisplasser.

– 50 prosent av sykepleiestudiet består av praksis. Det betyr at vi kan ikke ta opp så veldig mange flere studenter på utdanninga i dag uten at vi skaffer flere praksisplasser. Prosjektet skal derfor blant annet se på andre måter å organisere samarbeidet om praksis for å kunne ta unna flere sykepleiestudenter, sier hun.

Hvordan kan man skape flere praksisplasser?

– Vi må blant annet se på andre modeller for studenter i praksis. I dag er det ofte en veileder og en student. Kanskje man må tenke en veileder og flere studenter, sier Holmvåg.

Dessuten har opptakskravene til sykepleierutdanningene bydd på utfordringer.

– I fjor ble det innført karakterkrav om 3 i matte og norsk, noe som har resultert i en nedgang i antall kvalifiserte søkere. Noen av våre studiesteder har så vidt klart å fylle opp studieplassene, fordi mange av våre søkere ikke er kvalifisert. Derfor har prosjektet satt i gang gratis matematikkurs, hvor de som ønsker å søke får mulighet til å ta forbedre matematikk-karakteren sin.

Hun understreker også at det ofte har vært vanskelig å holde på de som har valgt å ta en sykepleierutdanning.

– Kanskje den største utfordringen er å beholde de som blir utdannet, for vi vet at mange forlater yrket sitt i løpet av de 10 første årene. Derfor ser vi på tiltak for å beholde sykepleierne.

Hva må til for at man skal klare å beholde sykepleierne?

– Vi har fortsatt lite kunnskap om akkurat det, men vi vet at å trygge den som er ny, faglig utvikling, arbeidsmiljø og ledelse kan ha betydning.