Mange møter ikke opp til tannlegetimene

– Det er et generelt problem at ikke alle møter opp til timer, sier fylkesfagsjef for tannhelse i Nordland, Øystein Bærø.

Når mange pasienter ikke møter opp til timen sin hos tannlegekontorene, blir ventelistene lengre enn nødvendig.  

Pluss

– Gjennomsnittlig gjennom året er det 4-5 prosent som ikke møter opp, og nå i sommerferien er det flere, sier Sonja Helen Nilsen, klinikkleder ved Sortland tannklinikk.