Vil fylle ut for nytt næringsområde i Sortland

Over lengre tid har planene om å etablere nytt næringsareal ved Ånstadsjøen vært klare. Nå er det søkt om å få fylle 222.800 kubikkmeter med masser i sjøen ved eiendommen slik at dette kan skje.

Slik kan næringsområdet bli seende ut når det er ferdig utviklet.  Foto: Illustrasjon fra reguleringsplan

Pluss

Det kommer frem i en søknad som Bulldozer Maskinlag AS har sendt til Fylkesmannen i Nordland på vegne av sin oppdragsgiver Benfra AS.