Vesterålsrederi slipper inndragning av 16 millioner kroner

Et vesterålsrederi ligger an til å slippe inndragning av 16 millioner kroner etter at Fiskeridepartementet har grepet inn mot Fiskeridirektoratet. Loven kan også bli endret som følge av denne og andre tilsvarende saker.

Advokat Ole Martin Lund Andreassen representerte vesterålsrederen.  Foto: Ronald Johansen

Pluss