Frykter at rypeterreng på Langøya kan bli ødelagt

Et område på Langøya som i dag er leveplass for rype, vil stå i fare for å gro igjen dersom det blir plantet lutzgran i nærheten.

Denne grana er observert på fjellryggen opp mot toppen av Hallartind.  Foto: Jan Hatløy

Pluss

Det mener tre naturvernorganisasjoner som har klaget på en søknad om planting av lutzgran ved Bitterstad på Langøya.