Fra underskudd til overskudd for portugisere

Både Andenes fiskemottak AS og Andøya Fisheries AS snudde underskudd i 2018 til overskudd i fjor. – Vi har drevet så rasjonalt som mulig, sier Leif Kvivesen, daglig leder i Andenes fiskemottak.

– RASJONELT: – Vi har drevet så rasjonelt og effektivt som overhodet mulig, sier Leif Kvivesen ved Andenes fiskemottak etter at underskudd i 2018 ble snudd til overskudd i 2019 for både Andenes fiskemottak og Andøya fisheries.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Andenes fiskemottak økte omsetningen fra 73,7 millioner kroner i 2018 til 94,8 millioner kroner i 2019. Resultatet før skatt ble et overskudd på 196.988 kroner i fjor, mot et underskudd før skatt på 3,0 millioner kroner i 2018.

Andøya fisheries produserer saltfisk for eierne sine i Portugal. Omsetningen i fjor var på 40,8 millioner kroner, ned fra 46,5 millioner kroner i 2018.

Resultatet før skatt ble et overskudd på 590.671 kroner mot et underskudd på 248.390 kroner i 2018.

De to bedriftene sitter på verdier for 62 millioner kroner. Den langsiktige gjelda er på drøye 19 millioner kroner. Begge bedrfitene eies av portugisiske Brites Vaz Irmaos LDA.

Andenes fiskemottak20192018201720162015
Inntekter

94 851

73 752

103 399

69 848

54 489

Driftsresultat

994

-1 943

1 206

361

-1 011

Finanskostnad

849

1 106

1 176

830

1 092

Resultat før skatt

197

-3 032

40

-456

-2 062Andøya fisheries20192018201720162015
Inntekter

40 804

46 553

46 497

27 631

28 770

Kotsnader

664

-191

1 327

663

1 177

Finanskostnad

89

58

85

2

106

Resultat før skatt

591

-248

1 263

664

1 086

Arbeidstilsynet

Andenes fiskemottak hadde et turbulent år i fjor etter at Dagbladet skrev om brudd på arbeidsmiljøloven. Kontroller utført av myndighetene viste at en rekke fiskeribedrifter i Nordland brøt arbeidsmiljøloven. Utenlandske sesongarbeidere fikk for lite lønn, jobbet for lange dager og ble tilbud kummerlige boforhold mens de var i Norge.

Når det gjelder Andenes fiskemottak var både arbeidstid og bedriftens ansvar for de utenlandske sesongarbeiderne tema. Arbeidstilsynet mente bedriften ikke hadde fulgt opp lovens påseplikt, der man blant annet skal forsikre seg om at arbeiderne får rett lønn og at arbeidstid overholdes.

I januar i år gjorde Arbeidstilsynet vedtak om overtredelsesgebyr. Andenes fiskemottak har klaget over størrelsen på gebyret og Arbeidstilsynet har foreløpig ikke gjort noe endelig vedtak i saken.

Daglig leder Leif Kvivesen har tidligere uttalt til VOL at alle påleggene fra Arbeidstilsynet er ordnet opp i.

– Vi har ikke hatt noe tilsyn i vinter men har hatt god dialog med Arbeidstilsynet via epost, sier Kvivesen til VOL.

– Så effektivt som mulig

Om resultatet for 2019, sier han man har gjort endringer etter underskuddet i 2018.

– 2018 var et vanskelig år. Vi har derfor drevet så rasjonelt og effektiv som mulig i 2019. Når det gjelder 2020 er det litt for tidlig å si noe om resultatet. Koronaviruset gjør at markedssituasjonen for ferskfisk er vanskelig, men flere av kundene sier de ser lys i tunellen. Håpet er at vi derfor skal klare å få til go aktivitet i løpet av høsten, sier han.

– Sesongen 2020 er preget av et marked med store variasjoner i pris, og etter pandemien ble det ytterligere justeringer for ferskfisksalget. Det har etter påske vært et fraværende salg av kveite, breiflabb med mer og selskapet har enda mye på lager, skriver styret i årsberetningen.

Det fremgår at selskapet har seks fast ansatte og åtte på sesongkontrakt, men at alle, unntatt daglig elder, har vært permittert fra 14 . april vil være det til 3. august.