Tok rådhuset inn på lista

Andøy kommune har fått tildelt to millioner kroner til vedlikeholdsprosjekter, og forrige uke bestemte formannskapet hvordan pengene skal brukes.

Inn på lista: Etter forslag fra Robert Svendsen (MDG) kom «Ny energiløsning idrettshallen/rådhus» inn på listen over hva de to koronamillionene kommunen har fått, skal brukes til. Arkivfoto 

Pluss

Midlene er et koronatiltak, for å bidra til økt aktivitet i næringslivet. Det var en forutsetning at prosjektene som ble valgt, ikke allerede var vedtatt gjennomført i kommunebudsjettet, men var utredet og «gryteklar» til å settes i gang når midlene kom. Det er også et krav at prosjektene kan igangsettes innen utgangen av året.