Byråkratene skal finne ut om dette er et skip eller et oppdrettsanlegg

Kystverkets hovedkontor i Ålesund vurderer å omgjøre Kystverket Nordland sitt vedtak om hvordan Havfarm1 skal merkes – som skip eller oppdrettsanlegg. Dersom Kystverket ombestemmer seg, må Nordlaks i verste fall ut med syv millioner kroner.

Er dette et skip eller et oppdrettsanlegg? 

Pluss

Det er kystforvaltningsavdelingen ved Kystverkets hovedkontor som har besluttet å ta saken opp til nærmere vurdering etter bestemmelser i havne- og farvannsloven.