Dette eier vesterålspolitikerne aksjer i

Tidligere oljelobbyist Ørjan Robertsen satser på solkraft, Christoffer Ellingsen er aksjonær i Klassekampen og Andøy-ordføreren satser på sperm. VOL har sjekket hva vesterålspolitikerne eier av aksjer.

Einar Mårstad i Sortland Høyre har store andeler i flere eiendomsselskaper.  

Pluss

Mangfoldet er stort blant selskapene som lokalpolitikerne har investert i, og stort sett er investeringer gjort i bransjer "investorene" kjenner. Fremfor alt eier politikerne aksjer i egne selskap eller familieselskap.