Gift fra Evenes og Andøya kan havne i Sortland

Reno-Vest sitt deponi på Bremnes kan bli mottaksstasjon for giften PFAS. Gift fra flyplassene på Andøya og Evenes kan dermed havne i Sortland, hvor giften kan renses.

Reno-Vest sitt deponiet på Bremnes i Sortland gjøres klar til å motta gifter fra flyplasser over hele landet.  Foto: Reno-Vest

Pluss

Administrerende direktør Berit Emilie Pettersen i Reno-Vest IKS, opplyser til VOL at til sammen 14 flyplasser i Norge skal ryddes for PFAS (per- og polyfluorerte alkylstoffer). Ditte er en stor gruppe organiske, fluorholdige forbindelser, som er svært miljøskadelige. Miljømyndighetene har et mål om å stanse PFAS-utslippene i 2020.