Ny rekord for Kobbvågen Knuseverk

Kobbvågen Knuseverk satte nye rekorder i 2019.

Ronny (t.h) og Ottar Bergersen knuste alle rekorder i Kobbvågen i fjor.  Foto: Tone M. Sørensen

Pluss
  • Omsetningen passerte for første gang 40 millioner kroner.
  • Driftsresultatet passerte for første gang i historien to millioner kroner.
  • Årsresultatet passerte for første gang to millioner kroner.
  • Driftsmarginen var på 6,2 prosent. Dette er den høyeste marginen siden 2013. Da var omsetningen nær 13 millioner kroner.
  • Veksten var på 21 prosent.

Ved nyttår hadde selskapet brutt stein for 282 millioner kroner siden starten, og vil i år passere 300 millioner kroner. Stein blir penger. Samlet har bedriften bare tjent drøyt åtte millioner kroner på driften siden oppstarten. Ved nyttår hadde selskapet en egenkapital på 9,3 millioner kroner og en samlet gjeld på 9,8 millioner kroner. Det meste av gjelden, 8,8 millioner, er kortsiktig. Omløpsmidlene var ved nyttår bokført til 8,8 millioner kroner.