Rekord for skipsmegler

Oso Maritim AS på Andenes satte rekord på alle bauger og kanter i fjor. – VI traff godt på det vi holdt på med, sier Johan Olsen.

REKORD: OSO Maritim på Andenes satte både omsetnings- og resultatrekord i fjor. Fra 1998 til og med 2019 er driftsresultatet på 24 prosent av omsetningen. I figuren er den røde linjen omsetningen, mens de blå søylene viser resultatet.  Foto: Jørn Aune

Pluss

Fjorårets omsetning var på rekordstore 8,6 millioner kroner. Det ga et rekordresultat på 2,8 millioner kroner før skatt.