Fisket for 40 millioner kr i fjor

Kristoffersen Fiskebåt i Øksnes fisket for første gang i historien for mer enn 40 millioner kroner i fjor.

«Gunnar K» ved kai på Myre. I fjor fisket båten for mer enn 40 millioner kroner for første gang i historien. 

Pluss

Selskapet eier 38,6 lange «Gunnar K», som ble levert ny til rederiet våren 2018. Båten er en SUK-er. Det vil si en snurper uten konsesjon. Den har både rett til å fiske pelagiske arter, som sild og makrell og torsk, sei og hyse.