Satser 170 millioner på fabrikk – men råstoffet er omdiskutert

Tilsynelatende så liten at den kan gå for å være et rusk. Likevel satser Sortland-selskapet 170 millioner for å bygge verdens første fabrikk for å lage olje av skapningen. Men fangsten av raudåte er lang fra konfliktfri.
Pluss

Egentlig har Calanus, som selskapet heter, fremstilt produkter fra raudåte siden 2002. Men det har de hele tiden gjort kun på åte fanget på en forskningskvote.