Lerøy på Melbu får kritikk for avfallshåndtering

Lerøy Norway Seafoods AS på Melbu har mangler i sitt system for levering av farlig avfall. Det viser en inspeksjon som Fylkesmannen har gjennomført.

FIKK FYLKESMANNEN PÅ BESØK: Fabrikksjef Jørn-Åge Stikholmen ved Lerøy Norway Seafoods AS på Melbu vil få avvikene ut av verden i løpet av høsten.  Foto: Per Eivind Knudsen

Pluss

Fylkesmannen i Nordland kontrollerte fiskeforedlingsbedriften Lerøy Norway Seafoods avdeling Melbu i midten av juli. Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav i forurensningsloven blir fulgt.