Møysalen nasjonalpark: Krever ny prosjektstilling som skal legges til Hennes

Innlandet lokalutvalg ber i brevs form Hadsel kommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune om å opprette en ny stilling i Møysalen nasjonalpark. Stillingen skal legges til Hennes.

Møysalen nasjonalpark ble opprettet i 2003 og dekker 51,2 kvaderatkilometer. Parken ble ifølge Miljødirektoratet opprettet for å «bevare et intakt utsnitt av et kystalpint landskap, sikre det biologiske mangfoldet med økosystemer, arter og bestander, og sikre kulturminner mot skader og ødeleggelser».   Foto: Arkivfoto

– Vi ber om en prosjektstilling, lokalisert til Hennes, som får i oppgave å videreutvikle et naturbasertreiselivet basert på Møysalen som produkt.

Liss-Berith Bakkeli, styreleder Lokalutvalget for Hadsel innland
Pluss

Som tidligere omtalt i VOL, skal nasjonalparkforvalterstillingen flyttes fra Hennes i Hadsel til Sortland. Dette har vakt sterke reaksjoner, både lokalt og i de politiske miljøene i Hadsel - og på Sortland. Blant andre tar to tidligere ordførere til orde mot flyttingen.