Mann i Hadsel anker narkodom

En mann fra Hadsel ble i slutten av juni dømt til to år og åtte måneders fengsel for blant annet narkotikaforbrytelser. Nå har han anket dommen til Hålogaland lagmannsrett.

Den dømte mannen som nå anker til Hålogaland lagmannsrett, forsøkte å passere politiets bil som sperret veien. De endte med utforkjøring og store skader.  Foto: Marius Birkeland

Pluss

– Jeg ser av et notat her at saken har blitt anket etter at dommen ble forkynt for vedkommende. Han har i skjemaet han ble tilsendt sammen med forkynningen, krysset av i ruten for at dommen ankes og returnert dette til politiet, sier politiadvokat Torgeir Kvitvik i Nordland politidistrikt.