Forbud mot nydyrking av myr: Har torvressurser i 20 år

– Forbudet mot nydyrking av myr har ingen konsekvenser for Andøytorv, sier daglig leder Cato Wangen. Han regner med at bedriften har ressurser til drift i 20 år på dagens arealer.

20 ÅR: – vi kan drive i 18 til 20 år til med de ressursene vi har i dag. Innen den tid vil næringen ha utviklet erstatningsprodukter, sier Cato Wangen i Andøytorv AS. 

Pluss

Andøytorv produserer veksttorv fra myrene på Kvalnes og Ramsa. 2. juni innførte regjeringen en ny forskrift som forbyr nydyrking av myrarealer. Det kan gis dispensasjon utføra visse vilkår. Særlig strengt er forbudet dersom myra har en dybde på over 1 meter. Da regnes den som dyp myr.