Slår alarm, ser 60-70 ørn jakte lundefugl

Puffin Safaris Rolf Solvoll er oppløftet over å få signaler fra vernemyndighetene om at de har begynt å forstå at ørnen kan være en trussel for sjøfuglene.

forventninger: Rolf Solvoll er mer oppløftet enn noen gang, etter sin siste dialog med vernemyndighetene i forhold til den trusselen han mener ørnen påfører sjøfuglbestanden. arkivfoto: Mette-Helene Berger Amundsen 

Pluss

Som Andøyposten skrev for et år siden, tar Puffin Safari til orde for en forsiktig reduksjon av havørnbestanden for å berge truede sjøfuglarter langs kysten. Den gangen fikk de ingen gehør verken fra fylkesmannens miljøvernavdeling eller Miljødirektoratet.