Vil ha «omkamp» om hyttebygging nær Elvekroken

Rødt Sortland ønsker opphevelse/omgjøring av dispensasjonsvedtaket for hyttebygging nær Elvekroken i Kjerringnesdalen.

Christoffer Ellingsen i Rødt Sortland.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Pluss

Gruppeleder Christoffer Ellingsen ber i brev til ordfører og formannskapet i Sortland om at dispensasjonsvedtak for hyttebygging nær Elvekroken må omgjøres eller oppheves. Han viser i brevet blant annet til at saken har ført til mye offentlig debatt i og med at en etablert badeplass, Elvekroken i Sigerfjord, blir berørt.